Kvifor velje studiespesialisering hos oss?

På studiespesialisering har vi fokus på tre viktige ting:

1   Trivselen til eleven:

 • Her er filosofien så enkel at skal du ha læringsutbytte, må du som elev trivst på skulen.
 • Vi har derfor gjort ei rekke tiltak for å betre trivselen:
 • Skulefrukost for alle mellom 1. og 2. time.
 • Fire faste kontaktlærarar på VG1, som jobbar med å inkludere alle i klassen.
 • VIP-makkerskap
 • Tur på hausten VG1 med teambuilding, rafting mm.

2   Bli studieforberedt

 • På stud.spes. er vi opptatt av at elevane som forlèt oss etter tre år skal lykkast i vidare studiar. Hos oss blir du som elev derfor godt trena på ei rekke ting som kjem godt med under vidare studiar:
 • Lære å forske - både innanfor samfunnsfaga og realfaga
 • Skriva større oppgåver – blant anna vil du skriva ei større oppgåve i historiefaget på vg3, der du lærer å forske på eiga slekt
 • Kjeldekritikk og kjeldetilvisningar - du blir trena alle tre åra på å kunna vurdere kjelder og visa kjelder slik det blir gjort på universitetet
 • Læra å drøfte og argumentere - både munnleg og skriftleg får du mykje øving i å kunne grunngi eigne synspunkt

3   Valfridom

 • Sjølv om vi ikkje er ein stor skule, legg vi stor vekt på at elevane våre skal få mange programfag å velje mellom. Vi har derfor eit breitt utval fag innan både samfunnsfag, realfag og næringslivsfag. Eleven kan velje faga både innan den enkelte "studieretninga" eller på tvers av faga - altså stor fridom.

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Til toppen