VG2/VG3 Samfunnsfaglinje

Har du lyst å lære mer om samfunnet vårt, sosialt samspill, om historie og filosofi? Delta i regionale og nasjonale forskningskonkurranser? Synes du det er spennende med utviklingen av samfunnet du selv lever i? Er du interessert i livsfaser, samfunnsproblemer, velferdsstat og menneskerettigheter? 

 

 

Velger du samfunnsfaglig spesialisering kan vi love at du vil møte lærere med stor faglig tyngde, og som virkelig brenner for fagene sine. Dette tror vi smitter over på deg som elev.  Innenfor samfunnsfagene tilbyr vi fag som vil gi deg et godt og helhetlig grunnlag for videre studier.

Ved å velge samfunnsfaglige programfag, får du forske på spennende teorier og emner som interesserer deg. Vil jobbe både med teori, men det vil også bli mye praktisk arbeid. Du får mulighet til å innta forskerrollen, undersøke dine egne problemstillinger, og delta i lokale og nasjonale forskningskonkurranser. 

 

 

Nytt av året er at vi vi har laget et helt nytt rom som er spesielt tilpasset samfunnsfagene. Et rom som er laget på elevenes premisser. Her skal elevene kunne sitte i grupper og samarbeide. Ulike typer sittegrupper for ulike typer arbeid. Det er også laget en egen scene som skal brukes til filosofikafe, presentasjoner, foredrag med mer. To mindre rom med moderne podcastutstyr blir det også. Her er det ikke noe kateter, og elevene vil i stor grad selv styre læringsarbeidet.

Innenfor samfunnsfagene er vi opptatt av at elevene som forlater oss etter tre år skal lykkes i videre studier. Hos oss blir du som elev derfor godt trent på en rekke ting som kommer godt med under videre studier:

  • Lære å forske - forske på selvvalgte samfunnsproblemer, og delta i nasjonale forskningskonkurranser
  • Skrive større oppgaver - bla vil du skrive en større oppgave i historiefaget på vg3, hvor du lærer å forske på egen slekt..
  • Kildekritikk og kildehenvisninger - du trenes alle tre årene på å kunne vurdere kilder og henvise kilder slik det gjøre spå universitetet
  • Lære å drøfte og argumentere - både muntlig og skriftlig får du mye øving i å kunne begrunne egne synspunkter

 

 

 

For tiden tilbyr vi følgende samfunnsfag: