Vennesla Videregående Skole

Informasjon til foreldre og foresatte om elevundersøkelsen


Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. 
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige 
utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data 
fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra 
undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på 
www.udir.no/statistikk.


Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for 
kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring av 
undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det.
Både på våren og høsten er det frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan 
også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Les mer ved å trykke på lenken: Lenke til mer info

 

 

 

FRAVÆR OG FRAVÆRSGRENSER (gjeldende fra 5. nov)

 

NYTT:

1 – Egenmelding/foreldremelding gjeninnføres ved sykdom

 • Ved elevs fravær grunnet sykdom vil det ikke være krav om legemelding for å få gyldig dokumentasjon av fraværet:
  • Elever under 18 år vil kunne få "dokumentert fravær" ved å levere "melding" på sykefraværet signert av foresatte. 
  • Elever over 18 år kan signere meldingen selv.
 • Denne praksisen vil gjelde for hele skoleåret 2021/22, og også ha tilbakevirkende kraft for perioden fram til nå dette skoleåret
 • Ved dokumentasjon av sykefraværet vil dette ikke telle på fraværsgrensen i faget (10%), og heller ikke komme på vitnemålet som fravær.

Skjema ved sykefravær. Det kan også hentes på skolens servicetorg: Erklæring ved sykdom-skjema høst20 ver 1 (DOCX, 66 kB)

 

2 – Fravær ved symptomer, men frisk nok til å gå på skolen

 • Elever som har forkjølelseslignende symptomer, men ellers føler seg friske, skal ikke komme på skolen før de har testet negativt for korona.
 • Skolen har utstyrt alle elever med en koronatest de kan ha hjemme. Denne kan tas feks. på morgenen og resultatet foreligger etter 15 minutter. 
 • Ved negativt resultat skal eleven komme på skolen dersom eleven ellers føler seg tilstrekkelig frisk.

 

3 - Hva med fraværsgrensen?

 • Det er viktig å presisere at det fortsatt er en fraværsgrense på 10% i hvert fag. Dette betyr at elever som har mer enn "10% udokumentert fravær" risikerer å ikke få vurdering i faget. Endringen ligger i at eleven/foresatte selv kan dokumentere fraværet slik at det ikke blir telt opp som udokumentert fravær.

 

4 - Hva med varsler om høyt fravær

 • Praksisen med å sende varsel om "fare for ikke å få vurdering i fag" vil fortsatt bli sendt ut slik som før når det udokumenterte fraværet overstiger 5%. 
 • For å unngå unødige varsler ved sykdom, er det derfor viktig at eleven raskest mulig sørger for å levere inn dokumentasjon (signert skjema) til sin kontaktlærer.

 

 

Les mer om de ulike fraværstypene under:

Vi skiller mellom tre typer fravær:

1 Fravær som ikke regnes som fravær:

 

 • rådgivning på skolen
 • møte med PP-tjenesten
 • organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer i forkant
 • elevrådsarbeid o.l. som er godkjent av skolen
 • avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
 • Opplæring i hjemmet eller på institusjon (langvarig sykdom)
 • Elevene har fri pga timer faller bort (fex brannalarm, stengt skole av andre grunner)

Dette vil: 

 • Ikke komme på vitnemålet
 • Ikke telle på fraværsgrensen i faget

 

2 Dokumentert fravær i forhold til fraværsgrensa

Elevene kan få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av

 • helse- og velferdsgrunner – lege, syke barn, tannlege, BUP mm (dokumenteres med timekort/sykemelding)
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller kultur 
 • Religiøse høytider utenfor den norske kirke – inntil to dager per år

Dette vil: 

 • Ikke komme på vitnemålet
 • Ikke telle på fraværsgrensen i faget

 

3 Udokumentert fravær

Dette er alt fravær som ikke er dokumentert, eller ikke gir gyldig fravær. 

Dette vil: 

 • Komme på vitnemålet
 • Telle på fraværsgrensen i faget

 

Les mer om fravær her: Fraværsgrenser og info

 

Ny digital skolehelsetjeneste for elever og lærlinger

Med et eget nettsted, meldingstjeneste og muligheter for direkte kontakt. Her kan du kontakte helsesykepleier via chat eller meldinger. 

Vi preikes!

Til toppen