Vennesla Videregående Skole

HAR VI FYLKETS MEST FORNØYDE VG1-ELEVER?

Nok en gang kommer Vennesla vgs. svært godt ut på elevundersøkelsen. Spesielt gode resultater har vi hos våre Vg1-elever. Undersøkelsen har i alt 47 spørsmål, og skolen vår kommer likt eller bedre ut på samtlige spørsmål sammenlignet med snittet for Agder.

Støte fra lærerne:

Skolen oppnådde spesielt gode resultater innen kategorien “støte fra lærerne”: Dette går blant annet ut på at lærerne formidler læringen på en god måte, og i tillegg opplever elevene at de får god hjelp om det er noe de ikke forstår. Elevene uttrykker at de har lærere som bryr seg.

Et annet område som stakk seg ut positivt er “vurdering for læring”. Dette dreier seg i stor grad om at lærerne gir faglige tilbakemeldinger underveis i året som bidrar til at elevene forstår hva de skal lære, og dermed forbedrer arbeidsmetodene sine slik at de får en god faglig utvikling.

Om vi har fylkets mest fornøyede VG1-elever vet vi naturligvis ikke. Resultater våre som ligger likt med eller over gjennomsnittet på alle 47 spørsmålene i undersøkelsen, tyder alt på at elever som velger Vennesla videregående skole får god hjelp til å bli forberedte på det som kommer, enten det er læretid eller videre studier.

Resultatene er et snitt av både yrkesfag og studieforberedende utdanningsprogram.

STARTER DU PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE TIL HØSTEN?

Ta en kikk på noen av tilbudene Vennesla videregående skole har å by på!

 

Til toppen