Vennesla Videregående Skole

SØKERTALLENE TIL HIMMELS -  ØKNING PÅ 30%
Søkertallene for kommende skoleår er nå klare - og de viser en svært positiv utvikling. Antall søkere på VG1 for skolen samlet har økt med over 30%, sammenlignet med forrige skoleår. På studiespesialisering er økningen på hele 50%! Også de øvrige utdanningsprogrammene viser positiv utvikling.

Gledelig er det også å se at skolen er et klart førstevalg for elevene ved Vennesla ungdomsskole, hvor mer enn 2 av 3 elever velger å ta sin videreutdanning hos oss.


 

Aktuelt

  • Gir russen et godt utgang..
    Torsdag 28. april er russen i sentrum på Vennesla vgs. Gjennom fagdagen “Russ og rus” ønsker skolen å gi avgangselevene et best mulig utgangspunkt for en fin feiring av skolegangen sin.
Til toppen