Videregående skole

Elevundersøkelsen - Info til foresatte.

De neste ukene skal elevundersøkelsen gjennomføres for alle elever ved skolen. Les mer om undersøkelsen her:

Elevundersøkelsen 2020 (PDF, 41 kB)

 

EGENMELDING VED FRAVÆR

Følgende regler gjelder ved Vennesla vgs relatert til elevers helsesituasjon:

 

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Fra og med 24.08.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon, samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

• ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole

• unntas fraværsgrensen

Disse unntakene vil i første omgang skal gjelde ut oktober, men kan bli forlenget.

Klikk for stort bilde 

Ved fravær:

• Elev melder snarest fravær til kontaktlærer.

• For å unngå at fraværet føres på vitnemål eller i faget kan foresatte eller eleven selv

(hvis myndige) fylle ut skjemaet; «Melding foresatte/egenmelding ved elevs sykdom». 

Skjemaet leveres til kontaktlærer når eleven er tilbake på skolen.

Legeerklæring er ikke nødvendig.

Skjemaet finner du i den røde lenka lenger nede på siden  og på It’s learning.

 

Annet fravær:

Unntaket gjelder kun ved fravær av helsegrunner. Det ordinære fraværsreglementet gjelder fortsatt for annet fravær.

 

Skjema: Erklæring ved fravær av helsegrunner (DOCX, 66 kB)

Til toppen