Vennesla Videregående Skole

Norskeksamen 22. mai - Alle elever får mulighet for annullering av eksamen

 

Foreløpig informasjon fra utdanningsdirektoratet går ut på at alle elever i videregående skole som er berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon. 

Informasjon om hvordan dette skal håndteres av den enkelte skole eller elev vil komme i slutten av måneden. Alle berørte elever får i løpet av dagen en SMS om dette fra skolen. Mer informasjon rundt detaljer for håndtering av dette blir lagt ut så raskt dette foreligger.


 

Aktuelt

  • Gir russen et godt utgang..
    Torsdag 28. april er russen i sentrum på Vennesla vgs. Gjennom fagdagen “Russ og rus” ønsker skolen å gi avgangselevene et best mulig utgangspunkt for en fin feiring av skolegangen sin.
Til toppen