Videregående skole

Info til elever og foresatte om fravær og krav til dokumentasjon knyttet til helse

Følgende regler gjelder ved Vennesla vgs relatert til elevers helsesituasjon:

1 Fravær ved milde/ingen symptomer

Dersom eleven føler seg frisk nok til å gå på skolen, men har symptomer som rennende nese, hoste eller lignende, skal eleven holde seg hjemme fra skolen og gjøre følende:

a) Eleven skal melde fra til kontaktlærer innen kl 08.20 den dagen fraværet gjelder.

b) Hvis ikke annet er avtales så er eleven selv ansvarlig for å utføre studiearbeid i forhold til aktuelle arbeidsplaner i faget (ligger normalt på it's)

c) Dersom studiearbeidet ikke er gjort, kan det resultere i ordensanmerkning.

 

2 Fravær av helsegrunner (sykdom)

Omfatter sykdom, karantene, isolasjon mm.

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode

• ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole

• unntas fraværsgrensen

Disse unntakene vil i første omgang skal gjelde ut oktober, men kan bli forlenget.

 

Eleven holder seg hjemme, og gjør som følgende:

a) Elev melder fravær på it’s, eller til kontaktlærer som vanlig (helst samme dag)

b) For å unngå fraværsføring på vitnemål/ i faget kan foresatte (elev under 18 år) eller eleven selv (elev fylt 18 år) fylle ut skjemaet «Melding foresatte/egenmelding ved elevs sykdom» og levere dette til kontaktlærer når han/hun er tilbake på skolen. Legeerklæring er ikke nødvendig. Skjemaet finnes på skolens hjemmeside: https://vennesla.vgs.no/ samt på it’s learning.

 

3 Udokumentert fravær

Fravær som ikke er relatert til helse (ikke dokumentert) vil telle som vanlig både i det enkelte fag og det vil kunne komme på vitnemålet

 

Skjema: Erklæring ved fravær av helsegrunner (DOCX, 66 kB)

 

 

Til toppen