Videregående skole

PÅ LAG MED FRAMTIDENS TEKNOLOGI?

Vårt nye "Makerspace" er rommet der kreativiteten fritt kan blomstre. Som elev ved Vennesla videregående skole vil du kunne jobbe med ulike fag i dette spennende rommet, og legge grunnlaget for å bli best mulig forberedt på framtidens teknologi.

 

 

 

Lurer du på hva du skal søke til neste år?

Vennesla vgs. jobber for en skole hvor alle elever skal kunne jobbe praktisk med oppgaver som oppleves som relevante for framtidge studier og yrkesliv. Vi satser derfor hardt på teknologi og forskning i undervisningen, noe du kan få et bedre inntrykk av i filmen her.

 

 

Ved fravær:

• Elev melder snarest fravær til kontaktlærer.

• For å unngå at fraværet føres på vitnemål eller i faget kan foresatte eller eleven selv

(hvis myndige) fylle ut skjemaet; «Melding foresatte/egenmelding ved elevs sykdom». 

Skjemaet leveres til kontaktlærer når eleven er tilbake på skolen.

Legeerklæring er ikke nødvendig.

Skjemaet finner du i den røde lenka lenger nede på siden  og på It’s learning.

 

Annet fravær:

Unntaket gjelder kun ved fravær av helsegrunner. Det ordinære fraværsreglementet gjelder fortsatt for annet fravær.

 

Skjema: Erklæring ved fravær av helsegrunner (DOCX, 66 kB)

 

 

Til toppen