Skolens ledelse

GYRID NEDBERG GRØNLID - REKTOR

TLF: 38 15 24 01 / 920 17 535

E-post: gyrid.nedberg.gronlid@vennesla.vgs.no

Ansvarlig for avdeling for drift og ledelse

 • Rådgivning
 • Drift

 

   

 

 

 

 

 

 

 

FINN ARNE REIERSON - ASSISTERENDE REKTOR

TLF: 38 15 24 08 / 920 40 088

E-post: finn.arne.reierson@vennesla.vgs.no

Ansvarlig for avdeling for realfag, helse- og oppvekstfag

 • Realfag
 • Helse-og oppvekstfag

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

GEIR REINERTSEN - AVD. LEDER

TLF: 38 15 24 05 / 906 24 885

E-post: geir.reinertsen@vennesla.vgs.no

Ansvarlig for avdeling for norsk og språkfag

 • Norsk
 • Fremmedspråk
 • Studieforberedende (VG2 og VG3)
 • Elevjenesten (rådgivning, bibliotek, skolehelsetjenesten, Venneslabrua)
 • Tilrettelagt avdeling (hverdagslivstrening)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAG SVENDSEN - AVD. LEDER

TLF: 38 15 24 04 / 415 92 277

E-post: dag.svendsen@vennesla.vgs.no

Ansvarlig for avdeling for håndverksfag

 • TIF
 • Elektrofag
 • Transport og logistikk
 • Bygg- og anleggsteknikk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTAV HÅRTVEIT - AVD. LEDER

TLF: 38 15 24 13 / 902 80 195

E-post: gustav.hartveit@vennesla.vgs.no

Ansvarlig for avdeling for service idrett og samfunnsfag

 • Merkantilt: Servicetorg, kantine, renhold
 • Samfunnsfag/økonomifag
 • Salg, service og reiseliv
 • Kroppsøving/idrett
 • Studiespesialisering (VG1)