Teknologisatsing

I et arbeidsliv som blir stadig mer teknologisk er det viktigere enn noen gang å kunne håndtere ulike typer teknologi og utstyr. Det er viktigere enn noen gang å ha både teoretisk og praktisk kunnskap, og kunne samarbeide med ulike yrkesgrupper.
Som elev ved Vennesla vgs. sørger vi for at elevene får bruke ulik teknologi i skolehverdagen, og at de får jobbe og samarbeide også på tvers av studieretningene – Vi vet det gjør de godt forberedt til møtet med et krevende og teknologitungt næringsliv.

 

Studieforberedende

Som elev på studiespesialisering eller Medier og kommunikasjon vil du jobbe mye praktisk og lære deg mye nyttig teknologi. I samfunnsfagene vil du lære å forske på samfunnet, ved å lage digitale spørreundersøkelser og behandle dataene du får inn i Excel. Du jobber på mange måter slik som virkelige forskere gjør. 

Du vil lære å lage gode podcaster og redigere egne videoer i filmstudio. I naturfag vil du kunne forske på miljøforurensning, eller lære å programmere alt fra små lekebiler til avanserte industriroboter. Velger du Teknologi og forskningslære som fag vil du kunne lære å sveise ulike typer produkter, eller du tegner de og printer de ut i en av våre 3D-printere. 

Siste året vil du lære deg å forske på en person i din egen familie, gjennom et prosjekt i historiefaget. Her lærer du å finne informasjon i ulike typer arkiver - både de som har papirdokumenter og de digitale.

Yrkesfag

Som elev på et av våre mange yrkesfag vil du få grundig opplæring i aktuell teknologi innenfor fagområdet ditt. Vi satser tungt på å ha det mest moderne utstyret, enten du går på elektro eller helsefag. I tillegg vil du oppleve å måtte samarbeide med elever fra både studiespesialisering og andre yrkesfag – noe som gir viktig kompetanse for videre yrkesliv. 

Er du elev innen helse- og oppvekstsfag vil du få opplæring innen ulike typer teknologiske hjelpemidler som kan brukes på fex sykehjem eller hjemme hos eldre. Går du på transport og logistikk vil du kunne lære å kjøre lastebil, truck eller bruke tømmerkran ved hjelp av vår nye topp moderne kjøresimulator. Som elev på TIP vil du kunne arbeide med vår nyinnkjøpte industrirobot.

Opplæringen vil være preget av fokus på arbeidsmetoder som tar hensyn til både arbeidsmiljøet og miljøet omkring – såkalt bærekraft. Som elev ved Vennesla vgs. vil du være attraktiv i næringslivet. Vi ser at de aller fleste av våre elever får lærekontrakt etter endt yrkesutdannelse hos oss.

Til toppen