Satsingsområder

Skolen har for skoleåret 2021/22 tre ulike pedagogiske hovedsatsingsområder. Et satsingsområde er et felt vi ønsker å bruke tid og ressurser på, og som vi vurderer som spesielt viktig for elevenes læring. (Trykk på de blå lenkene for å lese mer om hvert enkelt satsingsområde)

 

TEKNOLOGI OG FORSKNING

Skolen har fra høsten 2019  satset på bruk av teknologi og forskning i undervisningen. Skolens mål er å ha de mest attraktive lærlingene og de best studieforberedte elevene, og denne satsingen håper vi skal bidra til å nå disse målene.

Skolen starter opp eget teknologifag innenfor realfag og YFF på TIP/elektro. I tillegg investere skolen i teknologisk utstyr som kan bidra til å øke elevenes arbeidsglede, motivasjon, og til slutt læringsutbytte.

Noen tiltak så langt:

  • Innkjøp av avansert industrirobot til bruk bla i TOF-faget
  • Innkjøp av kjøresimulator som brukes på transportavdelingen
  • Opplæring av elevene i studio hvor de lærer å lage video og podcast
  • Innkjøp av velferdsteknologi innen helsefag
  • Opplæring innen gjennomføring av spørreundersøkelser og behandling av data for alle elever på stud.spes VG1
  • Forskningsuke på slutten av skoleåret hvor elever lærer programmering mm.

 

MOBBING

Skolen vil arbeid strukturert i forhold til elevenes psykiske helse. Vi vet at det faglige og det sosiale henger tett sammen, og at elevene bruker mye energi de første ukene på å finne sin sosiale plass. Ved å starte et strukturert arbeid med å skape et inkluderende nettverk allerede første skoledag, er det lettere å unngå at enkeltelever som kjenner hverandre fra før danner ekskluderende klikker.

  • VIP-makkerskap

Virkemiddelet her er VIP-Makkerskap. Her plukker skolen ut "makkere" som skal arbeide sammen, og samtidig utvikle faglige og personlige relasjoner. Hver enkelt elev vil derfor oppleve at de er inkludert fra første stund, og dette håper vi medfører at færre elever føler at de faller utenfor. Samtidig tror vi at dete vil medføre et bedre miljø med mindre mobbing, økt trivsel, og til slutt lavere fravær.