VG3 - Apotekteknikker

Er drømmen din å jobbe på apotek? Vil du fordype deg i kunnskap om legemidler og andre apotekvarer? Vil du lære kundeveiledning både når det kommer til resept og selvvalg? Har du lyst å kunne håndtere apotekenes dataprogram?

 

 

Som eneste skole i Agder, tilbyr Vennesla vgs. utdanningsprogrammet apotektekniker. Her vil du lære det meste for å kunne jobbe i apotek. Du vil lære om varehåndtering og hvordan du yter god service, du vil lære om samarbeid mellom aktuelle yrkesgrupper, og du vil få opplæring i helsetjenester, for eksempel vaksinasjon på apotek.

 

 

Etter fullført VG3-kurs kan du arbeide som apotekteknikker (yrke)

Aktuelle arbeidssteder

  • Apotekteknikerne er den største yrkesgruppen i apotekene, og apotekteknikerens arbeidsplass er som regel knyttet til private og offentlige apotek.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Apotekteknikeren driver utstrakt rådgivning overfor kunder, pasienter og annet helsepersonell samt salg og service.

Sentrale arbeidsområder er

  • veiledning om og salg av reseptpliktige legemidler og hjelpemidler, droger, naturlegemidler samt reseptfrie legemidler og handelsvarer
  • medansvar for selvvalgsavdelingen i apotek
  • kunde- og pasientkontakt
  • logistikk og plassering av varer
  • aktiv forsyning til sykehusposter
  • kontortekniske oppgaver og regnskap

Personlige egenskaper

  • Apotekteknikeren må kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og lære av eget og andres arbeid. Arbeidet må utføres i henhold til etiske retningslinjer. Yrket er i stor grad preget av selvstendighet, men evnen til å arbeide i et fellesskap har stor betydning. Du må kunne yte god service overfor kunder, og bør ha evnen til å komme i kontakt med mennesker.

Formelle krav

  • For å kunne bruke yrkestittelen apotektekniker kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.