Teknologi og industrifag

Høres yrker som industrimekaniker, offshorearbeider, prosessoperatør eller CNC-operatør spennende ut? Har du lyst å lære i et klasserom med god maskinpark og stort fokus på teknologi og fornybare energikilder? Liker du praktisk læring og tverrfaglig samarbeid?

 

 

På teknologi- og industrifag vil du møte det nyeste innenfor datastyrt maskinpark, robot-teknologi og utstyr som gjør det mulig å forske på solceller og vindturbiner. Her settes teknologi sammen til helhetlig prosess. Vi har tro på på learning by doing – du vil få mye praktisk opplæring! Elever fra Vennesla vgs. er tradisjonelt svært attraktive i næringslivet, og det er stort behov for fagfolk, både nå og i fremtiden.

Skolen har en usedvanlig velutstyrt maskinpark med moderne maskiner som brukes i arbeidslivet. Som elev på TIF vil du kunne delta i tverrfaglige prosjekter på

  tvers av utdanningsprogrammene. Du vil møte kompetente lærere som har god arbeidserfaring fra næringslivet, i tillegg til at de er dyktige pedagoger som er opptatt av at du skal lykkes best mulig som elev.

 

Du lærer:

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om maskiner, kjøretøy og produksjonsutstyr
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være:

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli:

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bokbinder eller grafisk trykker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Se alle yrker og kompetanser

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen

 

Våre VG2-tilbud

Skolen tilbyr følgende VG2-studier innen teknologi og industrifag:

Industriteknologi