Hverdagslivstrening

Hverdagslivstrening er et tilbud for deg som gjennom tilrettelagt gruppe skal få kunnskap og ferdigheter om fremtidig arbeid, bo og fritid. Her får du et godt grunnlag for et meningsfylt og mest mulig selvstendig voksenliv.

På Hverdagslivstrening er vi opptatt av at den enkelte elev skal bli sett, bekreftet og ledet gjennom utviklingstøttende kommunikasjon. Allmenndannelse, samspill, mestring, verdighet, sunnhet og helse er noe av det vi har spesielt fokus på.

På HT legger vi vekt på:

  • dine ressurser og egenart
  • allmenndannelse
  • samspill og kommunikasjon
  • mestring
  • sunnhet og helse
  • verdighet
  • miljø og estetikk
  • inkludering

Den enkelte elev skal bli sett, bekreftet og ledet gjennom utviklingstøttende kommunikasjon.

Formålet med opplæring er at hver elev ut i fra sine forutsetninger og erfaringer skal få anledning til å oppdage og utforske omverdenen. Opplæringa skal ha som formål å styrke selvfølelsen til eleven og gi han/henne økt tiltro til egne evner. Videre skal opplæringa tilstrebe å utvikle selvtilliten, personligheten og følelseslivet til eleven, og skape gode forutsetninger for å utvikle forståelse for, og evne til å kommunisere med omgivelsene.

Formålet er å gi eleven ei allsidig utvikling som et godt grunnlag for et meningsfylt og mest mulig selvstendig voksenliv.

Opplæring i ferdigheter innenfor bolig, fritid og arbeid skal ha hovedfokus.