Renholdstjenesten

Renholdsavdelingen er en viktig del av skolen. Rene klasserom og gode hygieniske forhold er en grunnleggende forutsetning for et godt læringsmiljø og trivselen ved skolen.

Renholderne har det overordnede ansvaret for renholdet ved skolen, men dette betyr ikke at det er renholderernes oppgave å rydde opp alt av søppel. En del av deres oppgave er å informere klassene om hvilke krav som stilles til elevene, og hvordan et klasserom skal se ut når det forlates ved skoledagens slutt.

En ren skole er avhengig av et samarbeid mellom elever, lærere og renholderne.