Kantine

Kantina ved Vennesla vgs. er ein viktig sosial samlingsplass for elevar. Her er det rikeleg med plass, og eit variert vareutval av mat og drikke. Kantina held ope frå skulestart til rundt 10. juni.

 

Kantina har auka fokus på eit sunt og godt kosthald, og har i tillegg til kantinesal òg ansvar for skulefrukosten.

Kantina serverar varmmat fire ganger i veka. Meny varierar og finnes på skulens infoskjermar.

Skulefrukost serveres daglig, og foregjeng mellom 1. og 2. time.