Kantine

Kantina ved Vennesla vgs. er ein viktig sosial samlingsplass for elevar. Her er det rikeleg med plass, og eit variert vareutval av mat og drikke. Kantina held ope frå skulestart til rundt 10. juni.

 

Kantina har auka fokus på eit sunt og godt kosthald, og har i tillegg til kantinesal òg ansvar for skulefrukosten.

Kantinestyrarar: Janne Nesland og Norda Johansen