Driftsoperatør

DRIFT 

Driftsoperatørene har blant annet ansvar for skolens bygningsmasse og utearealer, og ledes av Tor Ivar Nordhus.

Driftsoperatørene har kontor sammen med IT avdeling og renhold i underetasjen .

Vi har ansvaret for at skolens nær 10.000 kvadratmeter bygningsmasse, og der inngår også ventilasjon , lys, varme , strøm og vann .

I tillegg har skolen også 4,5 mål med uteområder som skal vedlikeholdes . 

Temperaturen i undervisningsrom skal ideelt sett ligge på 20-21 grader . Blir der varmere enn 22 grader blir inneluften merkbart dårligere . 

Dette er generell policy for alle fylkets 14 skoler , og har både med økonomi og inneklima å gjøre .

Til toppen