Skuleskyss

Det er Elisabeth Roland i ekspedisjonen som har ansvaret for skuleskyss ved skulen.

 

Dersom du har spørsmål om skuleskyss, eller behov for spesialtransport, tek du kontakt med Elisabeth.

OPPDATERTE BUSSRUTER FINN DU HER: Bussruter AKT.no