ID-kort og skulefotografering

Portrettfotograferinga finn stad på Agora i 2. etasje. Klassebilda blir tekne utandørs viss vêret tillèt det.

Skulen har valt Reed Foto, som kjem frå Sogn og Fjordane. Her er det ikkje noko kjøpepress i form av at ein får pakkar i posten dersom ein vil sjå bilda e.l. Elevane og føresette må på førehand tenke ut kva dei ønsker å kjøpe, og dette må så bli opplyst til fotografen under sjølve fotograferinga. De kan velje å kjøpa følgande:
•    Skulekatalog (med bilde av alle klassane/elevane)
•    Klassebilde
•    Portrettbilde
Alle nye elevar får ID-kort gratis som kan brukast på bussen saman med gyldig oblat.