Fritak for fag og vurdering

Du kan søke om fritak for tidlegare bestått fag og for vurdering med karakter i faga norsk sidemål og kroppsøving.

Gå til VIS (krever innlogging)