Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. 
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige 
utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data 
fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra 
undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på 
www.udir.no/statistikk.
 

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?
Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for 
kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføring av 
undersøkelsen på våren er et frivillig tilbud til de skolene som ønsker det.
Både på våren og høsten er det frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan 
også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Klikk på de to filene for å lese mer om elevundersøkelsen

a) Info for elever: elevundersokelsen-infoskriv-elever (PDF, 46 kB)

b) Info for foresatte: informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersøkelsen (1) (PDF, 43 kB)