Klage

Som elev i videregående skole kan du klage på alle karakterer. Du kan også klage på at du ikke har fått karakter i et fag (IV). Privatister som tar fag fra videregående skole kan klage på eksamenskarakterer.

Du kan klage på 

  • Skriftlig eksamen
  • Muntlig eksamen
  • Praktisk eksamen og muntlig/praktisk eksamen
  • Standpunktkarakter og ikke vurdering (IV) i fag
  • Standpunktkarakter i orden og i atferd

Slik går du frem for å klage på en karakter

Grunnlag for klage
Ved skriftlig eksamen og praktisk eksamen der det foreligger dokumentasjon eller et produkt, kan du klage hvis du mener at karakteren ikke stemmer med den kompetansen og måloppnåelsen du har vist under eksamen.

Ved muntlig eksamen, praktisk eksamen uten dokumentasjon/produkt, standpunktkarakter i fag, og standpunktkarakter i orden og i atferd, kan du bare klage på formelle feil ved karaktersettingen. De som behandler klagen har ingen mulighet til å kjenne din kompetanse, og kan derfor ikke si om karakteren er riktig i forhold til din måloppnåelse.

 

Lovbestemmelsene om klage finner du i forskrift til opplæringsloven kap. 5.