VENNESLABRUA

Strever du med å gjennomføre skolehverdagen? Har du andre ting i livet som forstyrrer din skolehverdag, eller har du behov for støtte og motivasjon for å klare utdanning. Da kan Venneslabrua være noe for deg.

Strever du med å gjennomføre skolehverdagen? Har du andre ting i livet som forstyrrer din skolehverdag, eller har du behov for støtte og motivasjon for å klare utdanning. Da kan Venneslabrua være noe for deg.

 Venneslabrua er et tilbud til ungdom i alderen 15 -24 år som står i fare for å falle ut av utdanning, og som kan ha nytte av tett oppfølging, gjennom bruk av metodikken SE.  Tilbudet er for deg som er elev ved Vennesla vgs., Vennesla ungdomsskole og Skarpengland ungdomsskole. Det kan også være for deg som har avsluttet skolegang, men ønsker å komme tilbake til kvalifiserende tilbud gjennom skole og/eller læretid. 


Vi gir støtte, veiledning og hjelp mot ditt mål om fullført skolegang og fagbrev.

Vi er opptatt av at du skal bli hørt og sett, og at dine ønsker og behov skal være viktige for din skolehverdag.

Vi ønsker å finne gode løsninger sammen med deg, ikke for deg. 

Ønsker du hjelp fra oss, ta kontakt med en av ungdomsveilederne, en rådgiver eller læreren din. 

 

Monika Monan

Tlf: 470 80 008

monika.monan@vennesla.vgs.no

 

Helene Richardsen

Tlf: 932 15 307

helene.kristin.richardsen@vennesla.vgs.no

 

Eva Dvergsnes

Tlf: 901 81 445

eva.dvergsnes@vennesla.vgs.no

 

Line Ubostad

Tlf: 988 93 375

line.merete.rod.ubostad@vennesla.vgs.no