VENNESLABRUA

Strever du med å gjennomføre skolehverdagen? Har du andre ting i livet som forstyrrer din skolehverdag, eller har du behov for støtte og motivasjon for å klare utdanning. Da kan Venneslabrua være noe for deg.

Venneslabrua er et prosjekt for deg som er bosatt i Vennesla kommune. Vi hjelpe deg å gjennomføre skolegang, og kvalifisere deg til arbeidslivet.


Dette er et tilbud for ungdom 15- 24 år, som er elev ved 10.trinn og oppover ved Vennesla ungdomsskole, Skarpengland skole og Vennesla videreågående skole. Det kan også være for deg som ønsker å komme tilbake på skolen.


Vi gir støtte, veiledning og hjelp mot ditt mål om fullført skolegang og fagbrev.


Vi er opptatt av at du skal bli hørt og sett, og at dine ønsker og behov skal være viktige for din skolehverdag.


Vi ønsker å finne gode løsninger sammen med deg, ikke for deg. 


Ønsker du hjelp fra oss, ta kontakt med en av ungdomsveilederne, en rådgiver eller læreren din. 

 

 

 

Marte Øvrevik Øvland

 

Tlf: 992 94 937

marte.ovrevik.ovland@vennesla.vgs.no

Monika Monan

 

Tlf: 470 80 008

monika.monan@vennesla.vgs.no

Eva Dvergsnes

 

Tlf: 901 81 445

eva.dvergsnes@vennesla.vgs.no

Line Ubostad

 

Tlf: 988 93 375

line.merete.rod.ubostad@vennesla.vgs.no