VENNESLABRUA

Om oss:

Venneslabrua er et prosjekt for å hjelpe deg å gjennomføre skolegang, og kvalifisere deg til arbeidslivet. Ungdomsveilederne i Venneslabrua gir støtte, veiledning og hjelp mot ditt mål om fullført skolegang og fagbrev. 

Målgruppe: 

•Ungdom i alderen 15 -24 år som kan ha nytte av tett oppfølging, gjennom bruk av metodikken SE, og som er bosatt i Vennesla kommune.   

 • Ungdom som har elevstatus ved 10.trinn og oppover, på Vennesla vgs, Vennesla ungdomsskole eller Skarpengland ungdomsskole.   

 • Ungdom 15-21 år som har avsluttet skolegangen uten å være kvalifisert.   

 • Ungdom 21-24 år som er i skole eller som fremdeles har rett til videregående opplæring som ungdom.   

 • Ungdom på 10.trinn i overgangsfasen mellom ungdomstrinnet og videregående skole.   

 

Ungdom som blir fulgt opp i 10 klasse, og som skal inn på andre skoler (skoler utenfor Vennesla kommune og friskoler), får oppfølging i en overgangsperiode. Oppfølgingen avsluttes senest til høstferien. Vi sikrer at eleven kommer i kontakt med de aktuelle tjenestene på skolen, som: Helsesykepleier, rådgiver, minoritetsrådgiver mm.   

Ungdom som har varige/permanente rettigheter i NAV-systemet, er ikke i målgruppen.   

Ungdommen må selv takke ja til oppfølging.  

Kriterier for å bli med: 

• Høyt fravær 

• Isolert i klassen/skolen – lite relasjoner 

• Psykisk uhelse  

• Fraværende i undervisningssituasjon 

• Trenger tilrettelegging i skolehverdagen ved eksempelvis kombinasjon skole/praksis 

• Trenger arbeidslivsveiledning 

• Kulturelle utfordringer 

• Bevisstgjøring i forhold til valg av utdanning/yrke 

Inntak gjøres etter en samlet vurdering av målgruppe og kriterier. 

 

Vi er 5 ungdomsveiledere som jobber i Venneslabrua, og det er lav terskel for å få hjelp av oss. Det kreves ingen henvisning, men du må være bosatt i Vennesla kommune. Ønsker du hjelp fra oss kan du melde fra til din lærer, rådgiver eller direkte med en av oss ungdomsveiledere (se kontaktinfo. Under). 

 

  

Til toppen