Skolehelsetjenesten

Gjennom forebyggende og helsefremmende arbeid skal skolehelsetjenesten bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud der elevene kan komme uten noe form for henvisning. De kan komme rett på døra, sende en SMS for å avtale tid, eller trekke en lapp på døra med en tid om passer. Dette gjør at vi kan komme tidlig inn og hjelpe ungdommer med problemer de synes er vanskelig å ta opp med for eksempel foresatte eller lærere.

Helsesykepleier kan også skrive ut resepter på prevensjon, ta graviditetstest og klamydiatest (v/urinprøve) på de som måtte ha behov for det. Tjenesten er gratis.

Vi samarbeider med andre aktuelle etater både i kommunen og i spesialhelsetjenesten, i tillegg til lærere og foresatte når det er hensiktsmessig.

Taushetsplikt

Vi har taushetsplikt og har derfor ikke anledning til å komme med opplysninger til lærerne eller andre om hvorfor elevene har kontakt med oss, uten at eleven selv fritar oss fra taushetsplikten. Når vi ser at det er viktig med informasjon til skolen, vil vi ta dette opp med eleven det gjelder. Får vi da samtykke, kan vi gå videre med informasjonen.

Velkommen inn for å ta en prat :-)

Vår helsesykepleier:

 

 

Kari Michaelsen

Tlf:            98 29 98 60

snapinfo:  #karihelsesykepleier

E-post:   kari.mygland.michaelsen@vennesla.kommune.no