Rådgivertjenesten

- SKOLEÅRET 2022/23

Rådgiverne veileder og støtter elevene i skolehverdagen. Vi samarbeider tett med avdelingsledere, kontaktlærere og faglærere, samt og helsesøster internt på skolen. Rådgiverne har også kontakt med foresatte i konkrete saker og eksterne aktører der dette er aktuelt.

Vennesla videregående skole har to rådgiver, som i tillegg til å jobbe som rådgiver ved skolen, også fungerer som rådgivere innen OT-tjenesten.

Ved personlige, sosiale og faglige vansker kan rådgiverne gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning. Dette kan gjelde mobbing, ulike konflikter og andre typer vansker. Alle rådgivere har taushetsplikt.
Hver elev har sin egen rådgiver å forholde seg til når det gjelder sosialpedagogiske spørsmål og utdannings- og yrkesveiledning.

Rådgiverne gir karriereveiledning i forhold til både videre skole- og yrkesvalg, bruk av interessetester og videre innsøking til ulike skoler, høyskoler og universitet.

Våre rådgivere:

Hanne Buli:

Tlf:        38 15 24 33 / 906 98 482

E-post:  hanne.smordal.buli@vennesla.vgs.no

 

Rådgiver: Hanne Buli

 

 

 

 

 

 

 

Rådgiveransvar:

Helse- og oppvekstfag: 1HOA, 1HOB, 1HOC, 2HEA, 2HAA, 2HAB, 3APA (alle klasser)

Studieforberedende: 1STB, 3STB, 3PBA

Hverdagslivstrening (HT)

OT (oppfølgingstjenesten)

 

 

  

Dagny R. Rosenberg

Tlf:         38 15 24 26 / 48 10 39 50

E-post:  dagny.regine.rosenberg@vennesla.vgs.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådgiveransvar:

Studieforberedende:           1STA,  2STA, 3STA

TIP (og transportfag):          1TPA, 1TPB, 2PIA, 2TLA (alle klasser)

Elektro og datateknologi:    1ELA

Salg, service og reiseliv: 1SRA, 2SRA (alle klasser)

Bygg- og anleggsteknikk: 1BAA, 1BAB, 2TMA

OT (oppfølgingstjenesten)

 

Rådgiverne er behjelpelige med

• valg av fag og fagkombinasjoner
• videre studier
• utveksling 
• tilrettelegging for elever med spesielle behov
• individuell veiledning