KLAGE PÅ KARAKTER

Fristen for å klage er 10 dager etter at du er gjort kjent med eller burde gjort deg kjent med karakteren. Skoleåret 2021/2022 vil karakterene blir offentliggjort på VIS 16. juni. 

Du kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før du klager. Ta derfor straks kontakt med skolen/faglærer etter at standpunktkarakteren er gitt. 
Det er ikke mulighet til å klage på termin karakterer (T2), det er ofte fag som du skal ha neste skoleår. Standpunktkarakterer har betegnelsen S.
Les all informasjon om klage på lenken under. 
Klagen skal registreres digitalt på Agder fylkeskommune sin hjemmeside innen 10 dager. Du må logge deg inn via ID-porten. 
https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-standpunktkarakter.11239.aspx

Informasjon om klage på karakter finner du ved å klikke på denne lenken: Klage på standpunktkarakter, orden og atferd 

Til toppen