KLAGE PÅ KARAKTER

Fristen for å klage er 10 dager etter at du er gjort kjent med eller burde gjort deg kjent med karakteren. Skoleåret 2020/21 vil karakterene blir offentliggjort på SkoleArena 11.06.21.

Du kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før du klager. Ta derfor straks kontakt med skolen/faglærer etter at standpunktkarakteren er gitt. 
Det er ikke mulighet til å klage på termin karakterer (T2), det er ofte fag som du skal ha neste skoleår. Standpunktkarakterer har betegnelsen S.
Les all informasjon om klage på lenken under. 
Klagen skal registreres digitalt på Agder fylkeskommune sin hjemmeside innen 10 dager. Du må logge deg inn via ID-porten. 
https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-standpunktkarakter.11239.aspx


Dersom elever på Vg3 ønsker å benytte seg av hurtigklagebehandling, må klagen være registrert digitalt i løpet av 13. juni.
Hurtigklagesaksbehandling for elever på Vg3 er ca slutten av juni. For alle andre elever behandles klagene i møte i Klagenemnda for vurdering etter skolestart på høsten (august/september). Du får beskjed om resultatet så snart klagen er behandlet

Informasjon om klage på karakter finner du ved å klikke på denne lenken: Klage på standpunktkarakter, orden og atferd 

Til toppen