Servicetorg

 Klikk for stort bilde 

  • Jane H. Robstad er lønningsansvarlig, og har ansvar for føring av vitnemål. 
  •  Elisabeth Roland har ansvaret for vikartjenesten, arkivering (P-360), skolefotografering, innkjøp til kontor, og arbeider også med skoleskyss og lånekassa (klikk på link for mer info)
  • Ida Snøås har ansvaret for regnskapsføringen/fakturering og arbeider også med andre oppgaver innen regnskap og budsjettering. i tillegg har hun også ansvar for føring av vitnemål.

 

  • Foruten disse arbeidsoppgavene, bemanner avdelingen ekspedisjon og sentralbord, og alle oppgaver som hører under dette.
Til toppen