Servicetorg

 

 

  •  Jane H. Robstad er lønsansvarleg, og har ansvar for føring av vitnemål.
  •  Elisabeth Roland har ansvaret for vikartenesta, arkivering (P-360), skulefotografering, innkjøp til kontor, og arbeider òg med skuleskyss og lånekassa (klikk på lenke for meir info)
  • Ida Snøås har ansvaret for rekneskapsføringa/fakturering og arbeider òg med andre oppgåver innan rekneskap og budsjettering. I tillegg har ho òg ansvar for føring av vitnemål.
  • Forutan desse arbeidsoppgåvene, bemannar avdelinga ekspedisjon og sentralbord, og alle oppgåver som høyrer under dette.