Tilrettelagt avdeling

Dette er et tilbud for elever som har behov for en større tilrettelegging i videregående opplæring. Inntak krever en sakkyndig uttalelse fra PPT. Vennesla videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring på to nivåer: Hverdagslivstrening og Arbeidslivstrening.

Hverdagslivstrening

Tilbudet er ment for elever som har behov for en stor grad av individuell opplæring.

Formålet med opplæringen:

  • At hver elev ut i fra sine forutsetninger og erfaringer skal få anledning til å oppdage og utforske omverdenen. 
  • Bidra til at eleven får en allsidig utvikling som et godt grunnlag for et meningsfullt og mest mulig selvstendig voksenliv.
  • Å gi opplæring i ferdigheter innenfor arbeid, bolig og fritid som hører voksenlivet til.

Arbeidslivstrening

Tilbudet et ment for elever som har behov for en praktisk rettet opplæring som skal gi en grunnkompetanse innen et utdanningsprogram.

Formålet med opplæringen:

  • Oppnå jobbkompetanse eller mulighet for å tegne opplæringskontrakt
  • Videreutvikle kompetanse og selvinnsikt
  • Med utgangspunkt i praktisk rettet opplæring skal eleven få kunnskap om hvordan det er å være i et arbeid og hvilke krav som stilles i arbeidslivet.  Dette gjelder både faglige/arbeidsmessige kvalifikasjoner samt menneskelige og sosiale forhold
  • Gi elevene best mulig anledning til å ha ansvar for seg selv og egen læring
  • Innenfor rammeplanen kan den enkelte elev ha praksis i bedrift.
Til toppen