VG3 Realfag og samfunnsfag

Fellesfag:

 • Norsk
 • Religion
 • Historie
 • Kroppsøvning

 

Programfag realfag:

 • Matematikk (R2)
 • Matematikk (S2)
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Biologi 2
 • TOF

Alle fagene utenom TOF gir fordypning om man har  valgt tilsvarende fag på VG2

 

Programfag samfunnsfag/språk/økonomi:

 • Økonomi og ledelse (gir fordypning om man har valgt økonomistyring på VG2)
 • Sosialkunnskap (gir fordypning om man har valgt sosiologi på VG2
 • Markedsføring og ledelse 2 (gir fordypning med markedsføring og ledelse 1 på VG2)
 • Engelsk (gir fordypning om man har valgt engelsk på VG2)

 

Les mer om studiespesialisering

 

Til toppen