Skolens ledelse

Gyrid Nedberg Grønlid  - Rektor, overordnet ansvar

Finn Arne Reierson       - Assisterende rektor, avdelingsleder helse og oppvekstfag, ansvar for realfag

Ruth E. Ropstad           - Avdelingsleder stud. spes (VG2 og VG3) og media og kommunikasjon, eksamensansvarlig, ansvar for fremmedspråk og norsk

Dag Svendsen              - Avdelingsleder for tilrettelagt avdeling, TIP, (herunder transportfag), elektrofag, 

Gustav Hårtveit            - Avdelingsleder stud. spes. (VG1),og salg, service og reiseliv,  avd. for merkantile tjenester, ansvar for samfunnsfag, KRØ

Til toppen