Håper på full oppdrift (og at ting flasker seg)

Elevene i teknologi- og forskningsfag lager for tiden en flåte bestående av tomflasker. Målet er at lærer Tomas Ruenes skal holde seg flytende på flåten ved hjelp av oppdrift fra de tomme flaskene - det er i hvert fall det han håper på!

mail til meg

  

Eksperimentet er en del av det nye TOF-faget ved Vennesla vgs, og her skal faglærer Thomas bokstavelig kaste seg på flaskene og håpe at farkosten flyter. Forhåpentligvis har elevene Julefering i 2TPA   foretatt tilstrekkelig nøyaktige beregninger, slik at den godeste Ruenes slipper å be til høyere makter om å slippe en kjølig svømmetur i Venneslafjorden torsdag.

Allerede i morgen vet får vi vite hvordan det hele ender. Fortsettelse følger! 

 

guha8@vaf.no