Skoleruta

Under ser du skoleruta for skoleåret 2019/20 og 20/21

Høsten 2019                                                                                                             Skoledager

 

August            Skolestart torsdag 15. august                                                                   12

September                                                                                                                       20

Oktober           Høstferie i uke 40 (30.09-04.10)                                                              18

                       Fri fredag 18. oktober (Sørlandske Lærerstevne)

November        Planleggingsdag fredag 29.11                                                                20

Desember       Siste skoledag før jul fredag 20. desember                                              15

 

Skoledager høsten 2019                                                                                               85

 

Våren 2020                                                                                                              Skoledager

 

Januar             Skolestart mandag 6. januar                                                                    20

Februar           Vinterferie i uke 8 (17-21.2)                                                                      15

Mars                                                                                                                                 21

April               Påskeferie fom. mandag 06. april                                                              15

                      Påskeferie tom. tirsdag 14. april (for elever)                                                              

                      Planleggingsdag tirsdag 14 april. Fagforum i VAF.                

Mai                 Fri fredag 1. mai                                                                                         19

                      torsdag 21. mai (Kr. Himmelfart),

Juni                 Fri mandag 1. juni (2. pinsedag)                                                                14

                       Siste skoledag fredag 19. juni                                                                                                     

Skoledager våren 2020                                                                                                  105

SUM                                                                                                                                 190

 

 

Skoleruta - skoleåret 2020/21

 

Høsten 2020                                                                                                             Skoledager

 

August            Skolestart mandag 17. august                                                                   11

September                                                                                                                        19

Oktober          Høstferie i uke 40 (28.09-02.10)                                                                19

                       Fri fredag 16. oktober (Sørlandske Lærerstevne)

November                                                                                                                         21

Desember       Siste skoledag før jul fredag 22. desember                                               16

 

Skoledager høsten 2020                                                                                                 86

 

Våren 2021                                                                                                              Skoledager

 

Januar            Skolestart tirsdag 5. januar                                                                      19

Februar          Vinterferie i uke 8 (22-26.2)                                                                     15

Mars               Påskeferie fom. mandag 29. mars                                                          20

                       Påskeferie tom. tirsdag 6. april (for elever)                                                              

April               Planleggingsdag tirsdag 6. april. Fagforum i VAF.                                   19

Mai                 Fri torsdag 13 mai (Kr. Himmelfartsdag), fredag 14 mai                         17

           mandag 17. mai og mandag 24. mai (Andre pinsedag)                         

Juni               Siste skoledag fredag 18. juni                                                                  14

                  

Skoledager våren 2021                                                                                               104

SUM                                                                                                                              190

Til toppen