Ringeplan

Her finner du oversikt over tidspunkt for timer/friminutt i løpet av skoledagen:

1 time      08.20 - 09.05*

2 time      09.15 - 10.00

3 time      10.10 - 10.55

4 time      11.05 - 11.50

5 time      12.15 - 13.00

6 time      13.05 - 13.50

7 time      14.00 - 14.45

8 time      14.50 - 15.35

 

* Første friminutt vil bli delt i to, slik at ikke alle elever har friminutt samtidig:

Gruppe 1: Alle yrkesfagsklasser              

             1 Time:  08.20 - 08.55

             2 time:  09.05 - 10.00

 

Gruppe 2: Alle studieforberedende klasser (ST/ME)     Følger ringeplan over (friminutt 09.05-0915)

            1 time      08.20 - 09.05*

            2 time      09.15 - 10.00

 

Dette gjelder fra skoleårets start, og kan bli endret.

Til toppen