Lån og stipend

Stipender og lån fra statens lånekasse er det Elisabeth Roland som har ansvaret for på skolen. Hun treffer du ved å henvende deg i ekspedisjonen ved skolen.

Gjennom skolen kan du søke Statens Lånekasse om lån og/eller stipend for maksimum ett skoleår om gangen. Gå inn på nettsiden til Statens lånekasse (www.lanekassen.no) og bruk kodene til Min ID for å logge på søknaden. Nærmere informasjon kan du få hos rådgiverne.

Når stipendet eller lånet er innvilget vil det bli hengt opp lapper i monteret i vestibylen, og så henter du et i ekspedisjonen.

 

Lån og stipend er behovsprøvd, dvs at dine foresattes inntekt avgjør hvor mye du kan få.

Utstyrsstipend:

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men for å få det må du søke om stipendet.

 

 

Viktig informasjon fra Lånekassen

Til toppen