Elev PC og utdeling av PC til nye elever

Elever som begynner på VGS i høst (avsluttet 10.trinn i vår) skal få tilbud om elevpc

Info ang. elevpc 2020

 

Elever som begynner på VGS i høst (avsluttet 10.trinn i vår) skal få tilbud om elevpc

Informasjon deles ut til elevene så fort som mulig av kontakt lærer.

Det skal deles ut 2 eks av kontrakt , og informeres om https://agderfk.no/elev-pc/. Her ligger brosjyrer, IKT regler, forsikringsavtale og annen viktig info.

 

Kontraktene (2 eksemplarer) underskrives av elev (foresatt hvis eleven ikke er fylt 18 år)

Den ene kontrakten beholdes av elev/foresatt, den andre kontrakten leveres kontaktlærer senest Tirsdag 18. August.

Kontaktlærer samler inn kontraktene og leverer kontrakter til IT Tirsdag 18.August.

IT skanner kontraktene og skriver ut et velkomstbrev til elevene. Dette brevet legger vi i posthylla til kontaktlærer ettermiddagen Tirsdag 18.August. Kontaktlærer må sørge for at elevene får dette velkomstbrevet før di skal på PC utdeling.

 

Det er kun elever som skal ha elevpc som skal være med på utdeling.

Elever som ikke har ordnet kontrakt men skal ha pc, skal være med på utdeling. Disse elevene får IKKE pc med seg før kontrakten er ordnet.

Utdeling av pc skjer Onsdag 19.aug. 

Kontaktlærer/timelærer skal være med under utdeling. Elevene SKAL være klar til å gå inn i rommet på angitt klokkeslett før utdelingstimen starter. Utdelingen foregår på studielabb.

 

Brukernavn og 1.gangs passord blir delt ut under PC utdelingen.

 

UTDELINGSPLAN: ONSDAG 19 aug.

 

08.20-09.05 1HOA 1HOC  

09.10-09.50 1SRA 1ELA  

10.15-11.00 1STA 

11.05-11.50 1STB 

11.50-12.15 Pause  

12.15-13.00 1TPA 1TPB  

13.05-13.50 1ATO 1STO 1HOA  

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Til toppen