SMS-kommunikasjon med hjemmet

Vennesla vgs. bruker Teletopia som leverandør av SMS-kommunikasjon med elever og foresatte.

Viktig info om SkoleSMS:

Bruk av toveis SMS-løsning fra Teletopia

Til alle elever ved Vennesla videregående skole

De videregående skolene i Vest-Agder har kjøpt en toveis SMS-løsning fra leverandøren Teletopia. Dette gir skolene mulighet til å sende ut SMS-meldinger til klasser og enkeltelever, samtidig som også elever kan sende SMS direkte til sin lærer ved å oppgi skolekode og lærerkode.

Som med all digital kommunikasjon (e-post, nettlogger, osv.) blir disse opplysningene lagret på en server, og det er viktig at du som bruker er bevisst på hvilke opplysninger du selv gir fra deg. Systemet er ment for å kommunisere enkel informasjon mellom skole og elev. Det kan være informasjon fra skolen om møter, prøver, endrede tidspunkt for oppmøte, ulike typer varslinger, o.l. Elever kan svare på meldinger, evt. sende en SMS for å varsle fravær eller lignende. Systemet er ikke ment for å kommunisere sensitive personopplysninger. Det er personopplysningsloven §4.4 som definerer hva som er sensitive personopplysninger. Det kan være opplysninger om:

  • rasemessig eller etnisk bakgrunn
  • politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning
  • om en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling
  • helseforhold
  • seksuelle forhold
  • medlemskap i fagforeninger

Hvis du er syk og vil melde dette til din lærer via SMS, anbefaler vi at du kun sender en melding som angir at du har fravær pga sykdom. Du trenger ikke spesifisere noe mer, da det vil være sensitive personopplysninger. Hvis du har behov for å informere om eller drøfte sensitive opplysninger med din lærer eller en annen ansatt på skolen anbefaler vi at du gjør det på telefon eller ved å møte ham/henne fysisk. (Dette kan f.eks. være meldinger om mobbing, bekymringsmeldinger, e.l.)

Når en melding er sendt til skolen, vil det være mulig for skolens administratorer å få tilgang til meldingen. Det er derfor viktig at du ikke sender sensitiv informasjon gjennom dette systemet.

SMS-løsningen er ikke ment å skulle erstatte e-post, itslearning eller andre kommunikasjonskanaler. Løsningen gir skolen mulighet til å nå raskt fram til dere elever når det er nødvendig, og skolen kan være helt sikker på at meldingene blir levert til deres telefon.

 

Hvordan sende melding til skolen?

Hvis du vil sende en melding til en lærer, skal den sendes til nummeret 41716112. (NB! Legg inn dette nummeret i kontaktlisten på din mobil med navnet på skolen, slik at du ser at meldingene kommer fra skolen.)

I meldingsfeltet legger du inn skolekode og lærerkode før du skriver selve meldingen.

Skolekode: VEN

Lærerkode: Det som står foran @ i lærerens e-postadresse (f.eks. pka i adressen pka@vaf.no)

Lærer:____________________  Lærers kode:_______________________________(fyll ut)

Skal du svare på en melding du har fått fra skolen gjør du det på samme måte som med en vanlig melding, men det er viktig at du også legger til skolekode og lærerkode i starten av meldingsfeltet.  Altså: Svarknapp + skolekode + lærerkode + melding. (ser ut til å gå greit både med og uten mellomrom mellom skolekode og lærerkode)

Hvis du bytter telefonnummer

Hvis du får nytt telefonnummer må du huske å oppdatere dette i din profil på SkoleArena. Denne endringen vil da oppdateres i Teletopia SkoleSMS 

Til toppen