Informasjon til elever og foresatte om skolehverdagen og tiltak i fob. med Koronaviruset.

 Klikk her for gjeldene info fra Agder fylkeskommune til skolelever og ansatte. 

Lenke til film om hvordan det er å være elev med koronarestriksjoner

HOVEDMÅL:

• Syke personer er ikke på skolen

• God hygiene

• Redusere kontakt mellom personer

 

1. Størrelse på klasserom. 

Det tilstrebes nå tilnærmet normal drift, og undervisningslokalene brukes som under ordinær drift. 

 

2. Sammensatte undervisningsgrupper.

Regelen er at elever skal ha samme plass hver gang de er i klasserom i et bestemt fag. Det vil begrense hvor mange elever hver enkelt sitter på siden av. 

I alle fellesfagene har eleven en fast plass

 

3. Kroppsøving.

Kroppsøvning kan gjennomføres ute- og innendørs, men med avstander som opprettholder kravene til smittevern.

Garderobe/dusjing – elevene kan benytte garderobe og dusj, men påse at de holder avstand og overholder øvrige smitevernskrav.

 

4. Elevtetthet i fellesarealer

 

For å begrense elevtetthet og potensiell smittefare/karantene bes elevene oppholde seg som følger 

A Friminutt:

• Transportklasser: Friminutt og langfri område er utenfor B-bygget på NV siden mot bommen.

• Alle HO-klasser: Friminutt og langfriområde er utenfor den nordlige inngangen i 1 etasje, mot ansattes parkeringsplass.

• Alle ST/ME-klasser: Friminutt og langfriområde er utenfor hovedinngangen og midtre del av skolegården.

• Alle TIP/EL-klasser. Friminutt og langfriområde er utenfor maskin og monteringsverkstedet og i den sørlige enden av skolegården.

• Fellesareal: Holde 1 meters avstand mellom hverandre.

 

B Toaletter

• 2SSC og D bruker toalettene i b-bygget

• Alle HO-klasser bruker toalettene i U-etasjen.

• VG3 bruker toalettene i nordenden

• Øvrige bruker toalettene i vrimlearealet.

 

C Bruk av inngangsdører
  • Vi oppfordrer elevene til å bruke samme inngangsdør når de kommer og går fra skolen som den de bruker når de har friminutt på «anvist» plass

 

 

5. Kantine/spisepause. 

Kantina vil være åpen fra kl 09.00 – 14.00 (13.00 fredager)

Fra 5. oktober vil VG1 tilbys skolefokost to dager i uken etter oppsatt plan. foregår i tidsrommet 09.20-09.35. I dette tidsrommet vil kantina være stengt for øvrig servering.

Elever kan sitte ved bordene i kantina, men maksimalt fire elever per bord. Stoler skal ikke flyttes rundt.

For å begrense trøkket rundt første friminutt, endres ringetider noe, slik at elevene får første friminutt på to ulike tidspunkt (og tilgang til kantina):

 

Gruppe 1: Alle yrkesfag : 08.55 – 09.05

Gruppe 2: Alle studieforberedende : 09.05 – 09.15

 

Ellers:

• Ikke anledning til å handle med kontanter. Kun kort er gyldig betalingsmiddel.

Elever kan spise i kantina, men kun 4 personer per bord, slik at krav til en meters avstand opprettholdes.

 

6. Skolebibliotek og bokutlevering. 

• Alle skal bruke Antibac når man går inn og ut fra biblioteket

• Alle må holde minst 1 meter avstand til andre elever og lærere

• Biblioteket skal ikke brukes som oppholdsrom, men anledning til å sitte ved pultene og gjøre studiearbeid. Kun en elev per bord.

 

7. Renhold. 

Ordinær skoledrift og gul sone innebærer økt fokus på renhold, ref smittevern. 

Lufttørkere fjernet. Man tørker hendene med papir for redusert smittefare.

Stativ med håndsprit/-skum kommer i alle klasserom. De er montert på stativ og har søppelbøtte under pga drypping. Denne brukes og til å kaste tørkepapir. Alt annet søppel sorteres som før i søppelstativene i fellesområdene.

 

8. Andre begrensninger mhp rombruk

 

IKT:

• Kun en person av gangen som henvender seg til IT skranken.

• Unngå byttelåne pc og lader, ved byttelåning så må disse desinfiseres.

• Utlåns PC må desinfiseres ved inn-/utlån.

 

Servicetorg:

• Kun administrasjon har lov til å gå inn på selve kontoret (gjennom døren inne I servicetorget.

• Varsler og annet som skal arkiveres legges I egen hylle markert SERVICETORGET ved de andre posthyllene

• Andre henvendelser tas via tlf, mail eller henvendelse i luka.

Til toppen