Informasjon til elever og foresatte om skolehverdagen og tiltak i fob. med Koronaviruset.

Koronaregler per 30.04.21 - En kortversjon

 

Skolen er fortsatt på gult nivå.

Dette er reglene som gjelder for Vennesla kommune nå:
•    Ikke ha mer enn to på besøk hjemme. Treff så få som mulig
•    Avlys og utsett alle arrangementer inntil videre
•    Følg smittevernrådene om munnbind, håndvask og hygiene nøye
•    Test deg ved minste mistanke om smitte

Skolens viktigste tiltak:

 

 • I verksted er det viktig å holde så god avstand som praktisk mulig.
 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
 • Elevene skal ha fast plass i klasserommet og ha faste samarbeidspartnere/grupper (kan endres over en helg).
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Større samlinger bør unngås.
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men skal holde avstand til elevene der det er mulig. 
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever til å holde en meters avstand i alle situasjoner. 
 • Ansatte holder minst en meter avstand til kolleger.
 • Økt bemanning (for eksempel «koronaverter») kan bidra til bedre etterlevelse av smittevern.
   

Ved fravær:


• Elev melder snarest fravær til kontaktlærer.

• For å unngå at fraværet føres på vitnemål eller i faget kan foresatte eller eleven selv

(hvis myndige) fylle ut skjemaet; «Melding foresatte/egenmelding ved elevs sykdom». 

Skjemaet leveres til kontaktlærer når eleven er tilbake på skolen.

Legeerklæring er ikke nødvendig.

Skjemaet finner du i den røde lenka lenger nede på siden  og på It’s learning.

 

Annet fravær:


Unntaket gjelder kun ved fravær av helsegrunner. Det ordinære fraværsreglementet gjelder fortsatt for annet fravær.

Til toppen