Informasjon til elever og foresatte om skolehverdagen og tiltak i fob. med Koronaviruset.

Alle klassene følger oppsatte planer for uke 24.

 

 

Til toppen