VENNESLABRUA

Om oss:

Venneslabrua er et prosjekt for å hjelpe deg å gjennomføre skolegang, og kvalifisere deg til arbeidslivet. Ungdomsveilederne i Venneslabrua gir støtte, veiledning og hjelp mot ditt mål om fullført skolegang og fagbrev. Målgruppa for prosjektet er: 

• Ungdom i alderen 15 -24 år som kan ha nytte av tett oppfølging, gjennom bruk av metodikken SE, og som er bosatt i Vennesla kommune. 

• Ungdom som har elevstatus ved Vennesla vgs, Vennesla ungdomsskole eller Skarpengland ungdomsskole. 

• Ungdom 15-21 år som er i fare for å droppe ut av skolen eller som har avsluttet skolegangen uten å være kvalifisert.  

• Ungdom 21-24 år som er i skole eller som fremdeles har rett til videregående opplæring som ungdom. 

• Ungdom i overgangsfasen mellom ungdomstrinnet og videregående skole

 

Kriterier for å få plass i prosjektet er: 

• Høyt fravær 

• Isolert i klassen/skolen – lite relasjoner 

• Psykisk uhelse  

• Fraværende i undervisningssituasjon 

• Trenger tilrettelegging i skolehverdagen ved eksempelvis kombinasjon skole/praksis 

• Trenger arbeidslivsveiledning 

• Kulturelle utfordringer 

• Bevisstgjøring i forhold til valg av utdanning/yrke 

 

Inntak gjøres etter en samlet vurdering av målgruppe og kriterier. 

Vi er 5 ungdomsveiledere som jobber i Venneslabrua, og det er lav terskel for å få hjelp av oss. Det kreves ingen henvisning, men du må være bosatt i Vennesla kommune. Ønsker du hjelp fra oss kan du melde fra til din lærer, rådgiver eller direkte med en av oss ungdomsveiledere (se kontaktinfo. Under). 

 

  

Til toppen