VENNESLABRUA

Venneslabrua er et prosjekt for å hjelpe deg å gjennomføre skolegang, og kvalifisere deg til arbeidslivet. Ungdomsveilederne i Venneslabrua gir støtte, veiledning og hjelp mot ditt mål om fullført skolegang og fagbrev. Målgruppa for prosjektet er: 

· Ungdom 21-24 år som er i skole eller som har skolerett.

· Ungdom fra 14-21 år som er i fare for å droppe ut av skolen og/eller er i overgangsfasen mellom u-skole og vgs eller som har avsluttet skolegangen uten å være kvalifisert.

Vi er opptatt av at du skal bli hørt og sett, og at dine ønsker og behov skal være grunnleggende og viktige for din skolehverdag. For oss er det viktig å finne gode løsninger sammen med deg, ikke for deg. 

Vi er 5 ungdomsveiledere som jobber i Venneslabrua, og det er lav terskel for å få hjelp av oss. Det kreves ingen henvisning, men du må være bosatt i Vennesla kommune. Ønsker du hjelp fra oss kan du melde fra til din lærer, rådgiver eller direkte med en av oss ungdomsveiledere (se kontaktinfo. Under). 

Klikk for stort bilde  

Til toppen