VENNESLABRUA

Om oss:

Venneslabrua er et prosjekt for å hjelpe deg å gjennomføre skolegang, og kvalifisere deg til arbeidslivet. Ungdomsveilederne i Venneslabrua gir støtte, veiledning og hjelp mot ditt mål om fullført skolegang og fagbrev. Målgruppa for prosjektet er: 

• Ungdom i alderen 15 -24 år som kan ha nytte av tett oppfølging, gjennom bruk av metodikken SE, og som er bosatt i Vennesla kommune. 

• Ungdom som har elevstatus ved Vennesla vgs, Vennesla ungdomsskole eller Skarpengland ungdomsskole. 

• Ungdom 15-21 år som er i fare for å droppe ut av skolen eller som har avsluttet skolegangen uten å være kvalifisert.  

• Ungdom 21-24 år som er i skole eller som fremdeles har rett til videregående opplæring som ungdom. 

• Ungdom i overgangsfasen mellom ungdomstrinnet og videregående skole

 

Kriterier for å få plass i prosjektet er: 

• Høyt fravær 

• Isolert i klassen/skolen – lite relasjoner 

• Psykisk uhelse  

• Fraværende i undervisningssituasjon 

• Trenger tilrettelegging i skolehverdagen ved eksempelvis kombinasjon skole/praksis 

• Trenger arbeidslivsveiledning 

• Kulturelle utfordringer 

• Bevisstgjøring i forhold til valg av utdanning/yrke 

 

Inntak gjøres etter en samlet vurdering av målgruppe og kriterier. 

Vi er 5 ungdomsveiledere som jobber i Venneslabrua, og det er lav terskel for å få hjelp av oss. Det kreves ingen henvisning, men du må være bosatt i Vennesla kommune. Ønsker du hjelp fra oss kan du melde fra til din lærer, rådgiver eller direkte med en av oss ungdomsveiledere (se kontaktinfo. Under). 

 

Klikk for stort bilde  

Til toppen