Årets eksamen - Våren 2021

Våren 2021 er det kun følgende klasser som kan trekkes ut til en MUNTLIG eksamen: 3STA, 3STB, 3STC og 3MEA. 
Muntlig eksamen trekkes fredag 4. juni kl. 10.00 og kl 15.30. 
Forberedelse blir mandag 7. juni fra kl. 09.00 og kl. 15.00 for partier trukket ut til eksamen henholdsvis kl. 10.00 og 17.00. 
Eksamen avholdes tirsdag 8. juni kl. 10.00 og kl 17.00.

Faglærer/eksaminator setter opp liste med eksamenstidspunkt for hver elev. Elevene bes holde god avstand, og ikke oppholde seg på skolen lengre enn nødvendig i forbindelse med eksamen.

Det er kun MUNTLIG eksamen som skal avholdes. Elever som er trukket ut til Muntlig-praktisk eller praktisk eksamen får fritak for denne på vitnemålet. Hvis skolen må avlyse eksamenspartier grunnet smittevernhensyn m.v. får de uttrukne elevene fritak for eksamenen på vitnemålet. 
Ingen må møte til eksamen hvis de er i karantene eller har milde symptomer på Covid 19, luftveisinfeksjon eller annet. Vanlig regler for utsatt eksamen gjelder.


Ved spørsmål kontakt eksamensansvarlig:

Ruth Elisabeth Ropstad

Vennesla videregående skole
Mobil: +4791174100 
E-post: Ruth.Elisabeth.Ropstad@vennesla.vgs.no

Til toppen