- Trivsel, kunnskap og mangfold
Teknikk Og Industriell Produksjon

Fellesfag:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøvning

Programfag:

  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Produksjon
  • Reparasjon og vedlikehold

Læreplan for Industriteknologi

VG2 Industriteknologi bygger på VG1 Teknikk og industriell produksjon.
Men kan også tas som kryssløp fra VG1 Elektrofag.

Etter fullført opplæring kan du søke læreplass innen en rekke ulike lærefag.

Du kan også få generell studie-kompetanse ved å velge 3.påbygningsår.