- Trivsel, kunnskap og mangfold
Teknikk Og Industriell Produksjon

Det undervises 12 uketimer i fellesfagene, og tilsammen 23 uketimer i programfagene.

Fellesfag:

 • Engelsk
 • Kroppsøvning
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Norsk

Programfag:

 • produksjon
 • tekniske tjenester
 • dokumentasjon
 • program til fordypning

Fagene omfatter både teori og praktiske øvelser, og i program til fordypning er det mulig å velge fag innen et lærlingløp (VG3) eller et fag fra VG3 studiespesialisering.

Læreplan for Teknikk og industriell produksjon

Etter VG1 kan elever søke videre VG2:

 • Arbeidsmaskiner
 • Bilskade, lakk og karosseri
 • Brønnteknikk
 • Industrill møbelproduksjon
 • Industriteknologi
 • Industritekstil og design
 • Kjemiprosess
 • Kjøretøy
 • Laboratoriefag
 • Maritime fag