- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Historie
  • Kroppsøvning

Programfag:

  • Minst 5 timer velges fra programfagstilbudet på studiespesialiserende VG2 eller VG3.

Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. For opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.

Les mer om påbygging til generell studiekompetanse