- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Historie
  • Kroppsøvning

Programfag:

  • Sosiologi.

Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. For opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.

Les mer om påbygging til generell studiekompetanse