- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk
  • Religion
  • Historie
  • Kroppsøvning

Programfag:

  • Økonomi og ledelse
  • Politikk, individ og samfunn
  • Medie- og informasjonskunnskap 2
  • Entrepenørskap
  • Engelsk
  • Breddeidrett 2