- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk
  • Religion
  • Historie
  • Kroppsøvning

Programfag:

  • Matematikk (2R)
  • Matematikk (2S)
  • Fysikk 2
  • Kjemi 2
  • Biologi 2