- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Historie
 • Kroppsøvning
 • 2. fremmedspråk

Programfag:

 • Økonomistyring
 • Sosiologi
 • Medie- og informasjonskunnskap
 • Entrepenørskap
 • Engelsk
 • Breddeidrett 1