- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Historie
  • Kroppsøvning
  • 2. fremmedspråk

Programfag:

  • Økonomistyring
  • Sosiologi
  • Markedsføring
  • Engelsk
  • Breddeidrett 1