- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Historie
  • Kroppsøvning
  • 2. fremmedspråk

Programfag:

  • Matematikk (R)
  • Matematikk (S)
  • Fysikk
  • Kjemi
  • Biologi