- Trivsel, kunnskap og mangfold

Ønsker du å studere videre ved universitet eller høyskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet?

Velger du studiespesialisering, får du det bredeste grunnlaget for å gjøre dette.

 

Realfag

 

Underveis i opplæringen må du velge fordypning innen ett av tre programområder:

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi
 • formgivingsfag

Programfag:

Skolen tilbyr et godt utvalg av programfag du kan velge på VG2 og VG3.

Programfag VG2:

 • Matematikk R
 • Matematikk S
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Biologi
 • Økonomistyring
 • Medie- og informasjonskunnskap
 • Sosiologi
 • Breddeidrett 1
 • Internasjonal engelsk
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling

 

Programfag VG3:

 • Matematikk 2R
 • Matematikk 2S
 • Fysikk 2
 • Kjemi 2
 • Biologi 2
 • Økonomi og ledelse
 • Politikk, individ og samfunn
 • Engelsk
 • Medie- og informasjonskunnskap 2
 • Breddeidrett 2
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling

 

Videre studier ved universitet eller høyskole kan føre fram til yrker som for eksempel:

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller prest
 • arkitekt, produktdesigner eller kulturarbeider

Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du velger programområde og -fag.

Mer om studiespesialisering

 

Her har du en link til læreplaner for studiespesialisering: http://www.udir.no/kl06/ST/