- Trivsel, kunnskap og mangfold
Transport Og Logistikk
Foto: Lars Melheim

Fellesfag:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøvning

Programfag:

  • Bransjeteknikk
  • Transport og logistikk

Læreplan for Transport og logistikk

VG2 Transport og logistikk forusetter at du har fullført VG1 Service og samferdsel, VG1 Teknikk og industriell produksjon eller tilsvarende.

Etter endt utdannelse kan du gå ut i lære i logistikkfaget eller yrkessjåførfaget.

Du kan også få generell studie-kompetanse dersom du tar 3.påbygningsår.