- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøvning

Programfag:

  • Markedsføring og salg
  • Sikkerhet
  • Økonomi og administrasjon

Læreplan for Salg, service og sikkerhet

VG2 Salg, service og sikkerhet bygger på VG1 Service og samferdsel. 
Etter 2. klasse kan du gå 2 år i lære for å få fagbrev som

  • Kontor og administrasjons-medarbeider
  • Salgsmedarbeider
  • Vekter

Du kan også få generell studie-kompetanse ved å velge 3.påbygningsår.