- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Kroppsøvning

Programfag:

  • Planlegging
  • Drift op oppfølging
  • Kommunikasjon og service
  • Prosjekt til fordyping

Læreplan for Service og samferdsel

Etter VG1 kan elever søke videre VG2: