- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Historie
  • Kroppsøvning

Programfag:

  • Medier og kommunikasjon
  • Programfag fra eget programområde eller studiespesialiserende program 10 (5t)

Elever som samlet har hatt 8 timers undervisning i norsk i vg1 og vg2 MK (elever fra Vest-Agder), skal ha 6 timer norsk i vg3. Disse elevene vil da kunne velge 10 t programfag fra eget programområde eller fra studie-spesialiserende programområde i vg3.