- Trivsel, kunnskap og mangfold

Fellesfag:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Kroppsøvning

Programfag:

  • Mediekommunikasjon
  • Mediedesign og medieuttrykk
  • Medieproduksjon

Prosjekt til fordypning:
Timene til prosjekt til fordypning brukes til fordypning i norsk (2 t pr. uke) og til valgfri fordypning i tekst, lyd eller bildeproduksjon (også levende bilder). Du kan velge mellom oppdragsundervisning, elevbedrift eller vanlig fordypning.

Læreplan for Medier og kommunikasjon (VG2)

Etter VG2 Medier og kommunikasjon kan du gå ut i lære eller gå videre på
VG3 Medier og kommunikasjon

eller

VG3 Mediedesign (Tilbys ved Forus vg. skole i Rogaland.
Gir ikke generell studiekompetanse))