- Trivsel, kunnskap og mangfold

 

 

Tom Knudsen

Spesialområde: Foto. Medlem av Norges fotografiforbund (NFF) og Sørlandske fotograflaug (SFL). Medlem av   svenneprøvenemda i Agder.

Utdannelse: Utdannet fotograf med svennebrev, Engelsk mellomfag, Idrett mellomfag, Mediekunnskap, IKT, PPU

Yrkesbakgrunn: Har drevet enkeltpersonforetaket tomknudsen.no, siden 2002 med fokus på tjenester innen   fotografi og design/webdesign. Jobbet ved skolen siden 2002. Drevet kurs innen foto og digital etterbehandling.

Annet: Har ofte noe langt hår, men pleier å klippe meg rett før foreldremøter.