- Trivsel, kunnskap og mangfold

 

  

Thomas Nupen

Spesialområde: Journalistikk,   video og nye medier.

Utdannelse: Bachelorgrad   i Mass Communication fra Lander University, USA.

Mastergrad i   Media Arts and Production ved University og Technology, Sydney, Australia.

Praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i   Agder. 

Yrkesbakgrunn: Konsulent   for studentbokhandelen Akademika.  Jobbet   ved Vennesla videregående skole siden 2007. 

Annet: Liker å spille vinyl og å skrive reiseskildringer.